Ventijol, qui som i què fem?

L’Associació per a la Salut Familiar i Comunitària “Ventijol” és una entitat sense ànim de lucre, fundada al 1994, que neix amb la finalitat d’oferir l’oportunitat de gaudir de serveis d’intervenció psicoterapèutica i social a famílies que es troben en situació de crisi, especialment quan tenen al seu càrrec infants menors d’edat, mitjançant la utilització de tècniques de Teràpia Familiar Sistèmica.

Es pretén abordar i resoldre el problema, pal·liar les seqüeles que aquest hagi pogut produir, tant en els diferents membres de la unitat familiar com en la relació entre ells, i prevenir les possibles repercussions negatives en el desenvolupament psicosocial dels menors. També es pretén informar i sensibilitzar a la comunitat sobre la importància de les relacions familiars en el desenvolupament psicològic, personal i social de tota persona. I, tot això, sense que la manca de recursos econòmics limiti l’accés a aquest servei, motiu pel qual es constitueix com a entitat sense ànim de lucre i és declarada, l’any 2015, d’Utilitat Pública.

Els objectius específics de Ventijol

1. Promoure la salut familiar i comunitària com a factor essencial per a la qualitat de vida de les persones.

2. Fomentar l’enfortiment de les relacions familiars, especialment les intrageneracionals, com a mecanisme que
contribueix al benestar de les persones i a la cohesió social.

3. Prevenir les conductes de risc i els trastorns de salut mental en els àmbits familiar i comunitari a través d’actuacions, individuals i/o grupals, informatives i de sensibilització.

4. Oferir eines i estratègies a les famílies, i llurs membres, per a afavorir el seu empoderament i capacitar-les per a que sapiguen com actuar davant de conflictes i situacions de dificultat.

5. Acompanyar i donar suport, mitjançant orientació socioeducativa, a famílies en situació de vulnerabilitat i/o en crisi.

6. Portar a terme intervencions psicosocials, des d’una perspectiva relacional sistèmica, a famílies en risc d’exclusió social que presenten un quadre multiproblemàtic fent especial atenció als membres de la família amb alguna problemàtica de salut i/o amb alguna necessitat específica.

7. Proporcionar atenció psicoterapèutica a aquelles persones que han estat o són víctimes de violència i que han patit o pateixen maltractaments en l’àmbit familiar.

8. Fer especial atenció a les necessitats psicosocials, socioeducatives i de salut mental dels infants i adolescents, sobretot si es troben en situació de vulnerabilitat i/o de risc d’exclusió social.

9. Adoptar una actitud amatent, col·laboradora i solidària davant d’emergències socals i l’aparició de noves necessitats socials.

10. Desenvolupar recursos d’atenció psicosocial en l’àmbit familiar i comunitari com a complement necessari a les actuacions que porten a terme els serveis socials bàsics i especialitzats.

11. Treballar en xarxa i de forma coordinada, sempre que sigui possible, amb aquells agents públics que desenvolupen programes i serveis en l’àmbit de la salut familiar i comunitària que estiguin d’acord amb la missió i el tarannà de Ventijol quant a la seva finalitat, objectius i metodologia d’intervenció.

 

Els diferents programes que desenvolupa Ventijol es duen a terme a municipis de les demarcacions provincials de Barcelona i Girona.

1. Promoure la salut familiar i comunitària com a factor essencial per a la qualitat de vida de les persones.

2. Fomentar l’enfortiment de les relacions familiars, especialment les intrageneracionals, com a mecanisme que
contribueix al benestar de les persones i a la cohesió social.

3. Prevenir les conductes de risc i els trastorns de salut mental en els àmbits familiar i comunitari a través d’actuacions, individuals i/o grupals, informatives i de sensibilització.

4. Oferir eines i estratègies a les famílies, i llurs membres, per a afavorir el seu empoderament i capacitar-les per a que sapiguen com actuar davant de conflictes i situacions de dificultat.

5. Acompanyar i donar suport, mitjançant orientació socioeducativa, a famílies en situació de vulnerabilitat i/o en crisi.

6. Portar a terme intervencions psicosocials, des d’una perspectiva relacional sistèmica, a famílies en risc d’exclusió social que presenten un quadre multiproblemàtic fent especial atenció als membres de la família amb alguna problemàtica de salut i/o amb alguna necessitat específica.

7. Proporcionar atenció psicoterapèutica a aquelles persones que han estat o són víctimes de violència i que han patit o pateixen maltractaments en l’àmbit familiar.

8. Fer especial atenció a les necessitats psicosocials, socioeducatives i de salut mental dels infants i adolescents, sobretot si es troben en situació de vulnerabilitat i/o de risc d’exclusió social.

9. Adoptar una actitud amatent, col·laboradora i solidària davant d’emergències socals i l’aparició de noves necessitats socials.

10. Desenvolupar recursos d’atenció psicosocial en l’àmbit familiar i comunitari com a complement necessari a les actuacions que porten a terme els serveis socials bàsics i especialitzats.

11. Treballar en xarxa i de forma coordinada, sempre que sigui possible, amb aquells agents públics que desenvolupen programes i serveis en l’àmbit de la salut familiar i comunitària que estiguin d’acord amb la missió i el tarannà de Ventijol quant a la seva finalitat, objectius i metodologia d’intervenció.

 

Els diferents programes que desenvolupa Ventijol es duen a terme a municipis de les demarcacions provincials de Barcelona i Girona.

Els programes

En l’actualitat duem a terme els següents programes:

1. PREVENCIÓ ARA – Any inici 1994

Servei preventiu d’atenció, orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten disfuncions en els rols parentius, conflictivitat en les relacions intrafamiliars i conductes anòmales de baixa intensitat en algun/s dels seus membres.
Suport institucional:
– Ajuntament de Castelldefels
– Dir. Gral. de Famílies. Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya
– Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern de l’Estat Espanyol

2. CAIXA PROINFÀNCIA – VENTIJOL – Any inici 2003

Programa que s’adreça a nens, nenes i adolescents, d’entre 0 i 18 anys, les famílies dels quals, en situació de pobresa econòmica relativa o extrema, són susceptibles d’estar o estan en procés d’atenció i/o acompanyament social i presenten mancances en les seves necessitats socials.
Suport institucional:
– Programa impulsat per l’Obra Social La Caixa

3. AULINA – Any inici 2005

Programa d’acompanyament i atenció psicoterapèutica adreçat a dones víctimes de violència masclista, especialment a aquelles que l’han patit o la pateixen en l’àmbit de la família i tenen fills menors d’edat.
Suport institucional:
– Dir. Gral. de Famílies del Dep. Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya

4. CRUÏLLA – Any inici 2005

Programa d’intervenció socioeducativa adreçat a adolescents amb conductes de risc i/o amb algun/s trastorn/s de salut mental i d’atenció psicosocial a llurs famílies, especialment a aquelles que presenten un quadre multi-problemàtic i es troben en risc d’exclusió social. Els adolescents són atesos, o ho han estat, per altres dispositius de la xarxa d’atenció sociosanitària.
Suport institucional:
– Ajuntament de Barcelona
– Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona

5. SIENA – Any inici 2016

Programa d’atenció psicoterapèutica a famílies amb fills amb Trastorn Límit de la Personalitat, Trastorns Sociopàtics o de Conducta, que realitzen de forma reiterada accions de violència física (agressions, empentes, llançaments d’objectes a l’altre…), verbal (insults, amenaces…) o no verbal (gestos amenaçadors, trencament d’objectes…) cap als progenitors o vers les persones adultes que desenvolupen els seus rols.
Suport institucional:
– Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

6. TRAMUNTANA – Any inici 2008

Programa d’atenció psicoterapèutica adreçat a dones que són cap de família monoparental que necessiten capacitació socioeducativa i acompanyament per a què puguin créixer personal, familiar, laboral i socialment de forma satisfactòria, i disposin d’aquells recursos que les ajudi a detectar i a saber com actuar davant de situacions problemàtiques entorn les relacions amb els seus fills.
Suport institucional:
– Dir. Gral. de Famílies del Dep. Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya

7. VIURE A CASA – Any inici 2016

Programa d’intervenció psicosocial per a la millora de les relacions intrafamiliars amb les persones grans i llurs famílies, i de promoció comunitària dels beneficis d’establir, mantenir i enfortir lligams familiars satisfactoris amb les persones que es troben en la seva etapa d’envelliment.
Suport institucional:
– Ajuntament de Barcelona
– Dir. Gral. de Famílies del Dep. Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya

8. JUSTÍCIA – Any d’inici 2017

Programa d’intervenció psicoterapéutica en justícia penitenciària amb persones que han comès delictes violents. Centre Penitenciari Puig de les Basses, Lledoners, Can Brians
Suport institucional:
-Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Ventijol col·labora permanentment amb les entitats:
FEDAIA – ECAS – AFEMHOS, així com amb la Xarxa d’atenció pública.

D’on provenen les famílies ateses?

Algunes famílies s’adrecen a Ventijol per iniciativa pròpia i altres provenen d’entitats privades, però la majoria prové dels diferents serveis de la xarxa pública d’atenció (Serveis Socials i Serveis Sanitaris, Escola Pública, etc…)

Abast territorial

La seu social de Ventijol és a Barcelona, al barri de La Sagrera, Districte de Sant Andreu.

Però la voluntat de Ventijol, en la mesura del possible, és facilitar l’accés terapèutic a les famílies que ho necessiten sense que el lloc de residència sigui un impediment.

D’aquesta manera hem establert acords amb diferents ajuntaments i escoles, que ens cedeixen un espai on els membres del nostre equip de terapeutes ofereixen l’atenció psicològica.

Actualment treballem a:

Barberà del Vallès
Barcelona (4 espais)
Calafell
Canovelles
Castelldefels
Figueres
Girona
Granollers
Manresa
Martorell
Mataró
Rubí
Sabadell
Salt
Sant Adrià del Besòs
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenc dels Horts
Terrassa
Viladecans
Vilafranca del Penedès

Pots conèixer moltes més dades de Ventijol llegint la

Memòria tècnica 2018

Posa't en contacte amb nosaltres: