Aquest mes de gener del 2019 continuem amb el nostre programa “Prevenció Ara” com a programa preventiu d’atenció, orientació i capacitació socioeducativa per les famílies. Aquest programa presentat a través de la FEDAIA és amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.