Programa Reiniciar.com amb el suport de Intervida

La situació de pèrdua econòmica i de seguretat personal que viuen moltes famílies crea un nivell d’estrès que afecta a pares i fills i fa aflorar amb major virulència els problemes latents que s’han generat en la família. En els casos que la pobresa econòmica es combina amb la pobresa personal o educativa, el resultat és dramàtic.

La forma de manifestació d’aquests problemes és variada: de vegades és un estat de desmoralització dels pares, que es tornen “absents” per als fills, unes altres és l’entrada en crisi de la relació de parella amb feblesa de fonaments, i una altra és la reacció enfurismada dels fills que han viscut en una cultura d’abundància i d’absència de límits, i ara es rebel·len, sovint amb violència, davant les restriccions a les quals no tenen més remei que adaptar-se. Són tres situacions típiques i freqüents que arriben als Serveis Socials i a la nostra entitat demanant ajuda.
Però volem centrar-nos en una que crida l’atenció perquè els protagonistes són els nois i noies, i perquè és gràcies al suport de Intervida i al programa Reiniciar.com que des de laAssociació Ventijol podem donar una resposta al problema: els nens que maltracten als seus pares.

En la majoria d’aquests casos, els pares se senten desbordats per la situació i perplexos davant un comportament que no entenen. Per la seva banda, els fills, malgrat el seu paper d’agressors, són també víctimes de la situació i estan mancats dels recursos personals per a resoldre-la. En el programa Reiniciar.com tractem  aquest tipus de casos i actuem amb el conjunt de la família, doncs és l’única manera de provocar canvis duradors.

La nostra forma d’abordar el problema comença per restablir el lloc de cadascú a la família: els pares han d’aprendre a fer el seu paper i els fills a viure com nens, cuidats per pares responsables, que donen afecte i posen límits. I només si els pares exerceixen el seu paper i posen límits, el nen té la possibilitat de tenir un entorn de seguretat, un marc de referència clar, i viure com nens feliços.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *