VENTIJOL – Associació per a la salut familiar i comunitària